spot_img

Festiwal Poezji Miganej. Edycja II

Projekt „Zobacz mój głos. Festiwal Poezji Miganej. Edycja II” jest trzydniowym działaniem integracyjno-edukacyjnym dedykowanym szerokiemu gronu odbiorców – osobom niesłyszącym, niedosłyszącym i całemu środowisku osób słyszących, zarówno tym zainteresowanym i aktywnym w działaniach na rzecz osób z dysfunkcją słuchu, jak i tym neutralnym wobec poruszanych w projekcie aspektów życia społecznego.

Od 20 do 22 października 2021 roku w Filii nr 32 MBP w Lublinie (ul. Szaserów 13-15) odbędą się różne działania integracyjno-edukacyjne, które poprowadzą osoby specjalizujące się we współpracy z osobami niesłyszącymi oraz osoby niesłyszące, mające wpływ na Kulturę Głuchych. Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych osób niesłyszących i niedosłyszących, stworzenie warunków zapewniających tym osobom równoprawne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb tych osób oraz integracja i edukacja osób słyszących z niesłyszącymi.

Więcej: mbp.lublin.pl


Źródło zdjęć: pixabay.com