spot_img

Szklane diapozytywy PTK w zbiorach BN

Do Zakładu Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej trafiły 44 szklane diapozytywy, które zostały zakupione przez Krystynę Piórkowską i przekazane Bibliotece Narodowej.

Dzięki kolejnemu darowi hojnej ofiarodawczyni zasoby Biblioteki Narodowej wzbogacą się o cenny materiał, który uzupełnieni kolekcję fotografii krajoznawczej, przechowywanej w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych, a pochodzącej ze spuścizny po Mieczysławie Orłowiczu (1881–1959), zasłużonym dla rozwoju polskiego krajoznawstwa popularyzatorze turystki.

Więcej: bn.org.pl


Źródło zdjęć: bn.org.pl