spot_img

Polonika w kolekcji rolek pianolowych BN

Zbiór rolek pianolowych Biblioteki Narodowej jest jedną z czterech znaczących kolekcji takich zapisów muzycznych w Polsce. Spośród 1655 rolek pianolowych polonika stanowią ponad trzydzieści procent całego zasobu. Dzięki swojej różnorodności (wielość firm wydawniczych, szeroki wachlarz repertuaru), znacznej liczbie nagrań o dużej wartości (ujawnieni wykonawcy) i stosunkowo dużej liczbie poloników kolekcja rolek ma ogromny walor – stanowi dobry materiał wyjściowy do dalszych badań poświęconych fonografii polskiej. Ten wyjątkowy zespół obiektów wnikliwie omawia Maria Wróblewska z Zakładu Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych BN, w artykule zamieszczonym w „Roczniku Biblioteki Narodowej.

Zachęcam do lektury artykułu Polonika w kolekcji rolek pianolowych Biblioteki Narodowej.