spot_img

Ostatni dzień na złożenie wniosku na zakup komputerów do bibliotek

Dziś upływa termin naboru wniosków do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021”. 

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2021

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.


Dofinansowanie

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych w jednostkowej cenie nabycia do 10 tys. zł. Minimalna kwota dofinansowania to 10 tys. zł, a maksymalna – 30 tys. zł.

Dofinansowanie może być wydatkowane m.in. na zakup: komputerów stacjonarnych i przenośnych, jednostek zasilających, jednostek wejścia/wyjścia/wielofunkcyjnych, robotów edukacyjnych, tablic i monitorów interaktywnych, oprogramowania.

Warunki

  • złożenie wniosku do 23 sierpnia 2021 roku
  • można złożyć tylko jeden wniosek
  • zapewnienie wkładu własnego 15%
  • zrealizowanie zadania do 30 listopada 2021 roku.

Regulamin dostępny jest na instytutksiazki.pl


Źródło zdjęć: freepik.com