spot_img

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki i astronomii przy użyciu DBN

Wprowadzenie nowego języka katalogowania, dokonane w Bibliotece Narodowej w 2017 roku, wymusiło zmianę polityki opracowania rzeczowego. Prace te wykonują obecnie bibliotekarze dziedzinowi posiadający specjalistyczną wiedzę, która umożliwia im z jednej strony fachowe katalogowanie na wysokim poziomie szczegółowości, z drugiej – kompetentne sprawowanie merytorycznego nadzoru nad tezaurusami dziedzinowymi. W ich gestii leży rozwój aparatu deskryptorowego: tworzenie nowych deskryptorów, ale także budowanie powiązań między deskryptorami już istniejącymi. Te procesy mają istotne znaczenie w doskonaleniu zasad bieżącego opracowania książek oraz artykułów z czasopism i prac zbiorowych. bądź w wyniku dokonywanych przekształceń. Zakres rozwoju aparatu deskryptorowego rozszerza się i jest już również zauważalny w katalogowaniu publikacji z zakresu fizyki i astronomii.


W „Roczniku Biblioteki Narodowej” szczegółowo omówiono sposoby używania Deskryptorów Biblioteki Narodowej do katalogowania przedmiotowego publikacji z zakresu fizyki i astronomii oraz mechanizmy stosowania ogólnych zasad tworzenia deskryptorów w odniesieniu do terminów z tych dziedzin nauki. Przedstawiono również problemy, przed jakimi stają katalogujący, a także rozwiązania, jakie w tym zakresie udało się dotychczas wypracować. Artykuł Natana Domela, zastępcy kierownika Zakładu Katalogowania Dziedzinowego, stanowi praktyczną pomoc dla bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem. Autor, posługując się licznymi przykładami i wskazówkami, proponuje rozwiązania, które katalogujący mogą zastosować, by udoskonalić proces opracowania rzeczowego i umożliwić użytkownikom jeszcze efektywniejsze wyszukiwanie informacji.

Więcej: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com