spot_img

Fałszerstwa dziedzictwa piśmienniczego

Dr Dariusz Wilk, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w artykule zamieszczonym w „Notesie Konserwatorskim” omawia zagadnienia prawnokarnej ochrony dziedzictwa piśmienniczego. Dokonuje szczegółowej analizy przepisów prawa pod kątem przypisania obiektów dziedzictwa piśmienniczego. Przywołuje w ostatniej części tekstu dwa przypadki fałszerstw, które są pretekstem do rozważań na temat technicznych aspektów fałszerstwa.

Więcej: Notek konserwatorski