spot_img

Kultura bez barier – 20 mln zł na projekty dla instytucji kultury

Rusza program „Kultura bez barier”, którego celem jest poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Łączna suma grantów, jakie zostaną przyznane to prawie 20 milionów złotych. Trafią one do instytucji kultury, w tym do bibliotek.

Instytucje, które wezmą udział w programie, będą realizować projekty, w których planowanie i realizację włączani będą przedstawiciele organizacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami i społeczności lokalnych. Działania te mają na celu nie tylko odpowiedź na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, lecz także pozwolą na tworzenie schematów współpracy i sieci kontaktów na przyszłość. W ten sposób pracownicy instytucji kultury mają poszerzyć kompetencje i zwrócić uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, by lepiej kształtować swoją ofertę kulturalną.

Regulamin konkursu powstanie z udziałem środowiskowych ekspertów w zakresie dostępności kultury. Nabór wniosków o granty planowany jest na początek 2022 roku.

Będzie można uzyskać gran m.in. na organizację warsztatów edukacyjnych, przygotowanie specjalnych ścieżek zwiedzania, audiodeskrypcje obiektów i przedstawień, obecność przewodników oprowadzających w Polskim Języku Migowym, dotykowe tyflografiki, modele 3D, opisy obiektów w języku uproszczonym czy wdrażanie projektowania uniwersalnego w przestrzeni instytucji. Program nie obejmie natomiast dostępności architektonicznej budynków.

Trwałym efektem programu „Kultura bez barier” będzie również model organizowania wydarzeń kulturalnych w taki sposób, by były one dostępne dla jak najszerszej publiczności. Model będzie mógł być wdrażany w polskich bibliotekach, domach kultury, teatrach, galeriach, muzeach i innych instytucjach kultury – także tych, które nie wezmą udziału w programie.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu to strategiczny partner krajowy projektu realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły: gov.pl/web/kulturaisport

Źródło zdjęć: freepik.com