spot_img

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021 – trwa nabór wniosków

Ruszył nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”. Ma on promować poprawną i sprawną polszczyznę, rozwijać zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołać refleksję nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków.

Program realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Dofinansowanie

Dofinansowanie zadania może wynosić do 90% budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000 zł.

Uprawnione podmioty

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Warunki

  • złożenie wniosku w terminie do 11 stycznia 2021 poprzez system EBOI;
  • można zgłosić 1 wniosek w programie;
  • realizacja zadania od 1 marca do 29 października 2021 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

Źródło zdjęć: freepik.com – master1305