spot_img

Literacki art-obiekt

W ramach projektu „Pola widzenia książki – kontekst” powstał art-obiekt o charakterze literackim, który został zaprezentowany w przestrzeni publicznej na terenie Biblioteki Śląskiej (Plac Rady Europy 1).

ART-OBIEKT powstał w odniesieniu do przeprowadzonych konsultacji społecznych, podczas których uczestnicy ankiety wybrali tekst literacki Ryszarda Kapuścińskiego:

Tak naprawdę nie wiemy, co ciągnie człowieka w świat. Ciekawość? Głód przeżyć? Potrzeba nieustannego dziwienia się? Człowiek, który przestaje się dziwić, jest wydrążony, ma wypalone serce. W człowieku, który uważa, że wszystko już było i nic nie może go zdziwić, umarło to, co najpiękniejsze – uroda życia.

Cytat stanowił punkt wyjścia dla pracy projektowej zaproszonych do współpracy artystów. W projekcie ważne było aby wychodząc z bardzo różnych doświadczeń artystycznych, zarówno sztuk wizualnych jak i literackich, zająć się problemem prezentacji literatury w przestrzeni, rozszerzając granice pojęć i dyscyplin sztuki. Ciągle poszukując nowych kontekstów odbioru słowa.

Nad stworzeniem obiektu pracowali artyści zaproszeni do współpracy Małgorzata Jabłońska, Marek Kuś i Piotr Szewczyk, kuratorem projektu była Ewa Kokot, za wsparcie merytoryczne prac nad art-obiektem odpowiadali Dorota Pociask-Frącek i Tomasz Dąbrowski.

„Pola widzenia książki” to wieloletni cykl promujący działania animacyjne w zakresie czytelnictwa ukierunkowanego na konfrontowanie literatury z działaniami w obszarze sztuk wizualnych. „Pola widzenia książki – kontekst” jest już czwartą odsłoną cyklu, projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Źrodło zdjęć: Arkadiusz Ławrywianiec/mat.pras.