spot_img

Książnica Podlaska dostrzeżona przez IFLA

Książnica Podlaska została dostrzeżona przez IFLA (Międzynarodową Federację Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) w sferze transgranicznej współpracy między bibliotekami dla niewidomych.

Dzięki współpracy w ramach Traktatu z Marrakeszu z Biblioteką dla Niewidomych w Wilnie, udostępniliśmy swoje zbiory książki mówionej w wersji cyfrowej Polakom mieszkającym na Litwie. IFLA dostrzegła ten fakt i chce go promować jako „inspirację dla bibliotekarzy z całego świata”.

Głównym celem Traktatu z Marrakeszu jest likwidacja barier prawnych i umożliwienie osobom niewidomym korzystanie z zasobów bibliotek na całym świecie. W tym celu została uproszczona procedura dotycząca praw autorskich. Polska również weszła w skład państw podpisujących się pod postanowieniami Traktatu. Całość przedsięwzięcia koordynuje IFLA, której głównym celem jest promowanie wysokiego standardu usług bibliotecznych i informacyjnych.

Więcej: ksiaznicapodlaska.pl

Źródło zdjęć: ksiaznicapodlaska.pl