spot_img

Dokumenty króla Augusta II trafią do Biblioteki Narodowej

Do zbiorów Biblioteki Narodowej zostaną przekazane cenne listy króla Augusta II. Zostały one zakupione na aukcji w Stanach Zjednoczonych przez Krystynę Piórkowską. Dzięki zabiegom Fundacji Kościuszkowskiej, reprezentowanej przez Marka Skulimowskiego, oraz finansowym wsparciu pani Piórkowskiej listy trafią do Polski.

Starania o nabycie historycznych dokumentów króla Augusta II zostały podjęte w czerwcu 2020 roku, kiedy stały się przedmiotem licytacji jednego z amerykańskich domów aukcyjnych. W jej ramach zakupiono sześć dokumentów, w skład których wchodzą:

  • przywilej króla Augusta II dany Leonardowi Szwykowskiemu staroście oniskiemu, Warszawa 3 III 1720,
  • list przedsejmikowy króla Augusta II do Łukasza [Antoniego] Aleksandrowicza chorążego powiatu lidzkiego, Warszawa 23 VII 1722,
  • przywilej króla Augusta II dla Adalberta Stanisława Chrościńskiego, sekretarza królewskiego, Kraków 4 X 1697,
  • konsens króla Augusta II dany Hrehoremu [Józefowi] Kotowiczowi chorążemu grodzieńskiemu na cesję nadanych mu przez wcześniejszych królów polskich dóbr Ostrówek i Słojka w leśnictwie sokólskim, bmd.,
  • przywilej króla Augusta II dla Hrehorego Józefa Kotowicza chorążego grodzieńskiego na wieś Ostrówkę w leśnictwie sokólskim po śmierci Jana Kotowicza podstarościego grodzieńskiego, bmd.,
  • list Fryderyka Augusta księcia warszawskiego w sprawie zwolnienia ze służby pułkownika 7 regimentu piechoty Skórzewskiego i zastąpienia go na dowództwie pułkownikiem Zielińskim, 27 V 1808, zamieszczonego na karcie zawierającej list w języku francuskim króla Augusta III do marszałka wielkiego koronnego Franciszka Bielińskiego, Lipsk 29 X 1743.

Decyzją Fundacji oraz Krystyny Piórkowskiej listy stanowiące dobro narodowe Polski trafią do kraju. Będą one wieczyście przechowywane w Bibliotece Narodowej, a ich zdigitalizowana wersja zostanie udostępniona w bibliotece cyfrowej POLONA.

Krystyna Piórkowska, mieszkająca w Nowym Jorku, specjalizuje się w badaniach nad problematyką zbrodni katyńskiej, a szczególnie w poszukiwaniu relacji jej anglojęzycznych świadków. Od kilku lat współpracuje z Fundacją Kościuszkowską.

Marek Skulimowski od 2016 roku pełni funkcję prezesa Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. W 2019 roku został powołany do Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.

Źródło: bn.org.pl
Źródło zdjęć: polona.pl