spot_img

Spotkanie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytetu 1

W poniedziałek 2 marca 2020 roku w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie Zespołu Sterującego ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych Priorytetu 1 z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych.

Priorytet 1, realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w latach 2016–2020, skierowany jest do bibliotek publicznych, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych do swoich zbiorów. Budżet Programu w roku 2020 wynosi 26,5 mln zł.

Spotkanie otworzył dyrektor Biblioteki Narodowej, dr Tomasz Makowski. W trakcie posiedzenia Marzena Sokołowska, kierownik Zespołu do spraw Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, przedstawiła sprawozdanie z realizacji Priorytetu 1 za 2019 rok.

Wydatkowane w 2019 roku przez biblioteki publiczne środki w ramach wkładu własnego były wyższe o 6,6 mln od środków planowanych i o ponad 12 mln wyższe od wymaganego minimalnego wkładu własnego. Dzięki temu wzrostowi biblioteki mogły przeznaczyć na zakup nowości, łącznie ze środkami z dotacji MKiDN, ponad 82 mln zł. Środki w tej wysokości pozwoliły na poszerzenie oferty bibliotek o ponad 3,6 mln nowości wydawniczych.

Czytaj więcej na bn.org.pl

Źródło zdjeć: freepik.com