spot_img

Patriotyzm Jutra 2020 – nabór wniosków do programu

Ruszyła XII edycja programu „Patriotyzm Jutra”. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. Nabór wniosków trwa do 6 marca 2020 r.

Patriotyzm Jutra

To ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny.

Uprawnione podmioty

Beneficjentami programu mogą zostać biblioteki, ale także stowarzyszenia, fundacje, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski.

Dofinansowanie

W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł. W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

  • 30 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku,
  • 70 000 zł dla projektów, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.

W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie Projektów z obszaru edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej adresowanych do wszelkich grup społecznych i wiekowych.

W ramach Programu dofinansowane są Projekty realizowane w ramach roku kalendarzowego (maksymalnie do 2 grudnia 2020 r.), z wyłączeniem Projektów odnoszących się bezpośrednio do obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które powinny być kierowane do Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Warunki

  • złożenie wniosku do 6 marca 2020 r.,
  • można złożyć 2 wnioski w jednym naborze,
  • wypełnienie formularza on-line.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie muzhp.pl

Źródło zdjęć: freepik.com – jannoon028