spot_img

Kultura – Interwencje 2020 – nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Kultura – Interwencje”. Biblioteki mogą ubiegać się nawet o 150 tys. zł na realizację zadań zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Kultura – Interwencje

Celem programu „Kultura – Interwencje” jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Dofinansowanie

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 5 tys. zł, zaś maksymalna 150 tys. zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne,
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze,
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Warunki

  • złożenie wniosku do 16 marca 2020 roku,
  • można złożyć tylko jeden wniosek,
  • zapewnienie wkładu własnego 25%,
  • realizacja zadania w okresie od 20 kwietnia do 30 października 2020 roku,
  • zgłoszenie wniosku poprzez system EBOI.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej nck.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – plonk66

Kontakt w sprawie adopcji: 513 898 530