spot_img

Ogłoszono nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Jeżeli dla społeczności lokalnej i twojej biblioteki ważne są tradycje i dziedzictwo kulturowe weź udział w programie „EtnoPolska”. Narodowe Centrum Kultury właśnie ogłosiło nabór wniosków.

EtnoPolska 2019

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Program służy rozwijaniu działań z zakresu edukacji regionalnej i upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji kulturowych, inspirować się nią, jak również ukazywać je we współczesnych kontekstach.

Dofinansowanie

W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania, resztę kwoty stanowi wkład własny. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 tys. zł., a maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 tys. zł.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

 • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
 • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
 • działania interdyscyplinarne łączące działania opisane powyżej;
 • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

W ubiegłym roku dofinansowanie otrzymały m.in.:

 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie – Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja – 83 300 zł
 • Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Antoniego Małeckiego w Obornikach – Publikacja i promocja albumu Powiatowe Miasto Oborniki 1925 – 32 900 zł
 • Biblioteka – Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy – „Inkubator tradycji” Stare Juchy 2018 – 19 900 zł
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Wiśle – W spadku po przodkach. Wiślańskie dziedzictwo kulturowe – 10 tys. zł
 • Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu – Spotkanie słowiańsko – cygańskie – 10 tys. zł.

Uprawnione podmioty

Program jest dedykowany m.in. samorządowym instytucjom kultury w szczególności, w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Warunki

 • złożenie wniosku w terminie do 29 kwietnia 2019;
 • można zgłosić 1 wniosek w programie;
 • realizacja zadania od 31 maja do 31 października 2019 roku.

Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie nck.pl

5 programów dotacyjnych dla bibliotek publicznych

Źródło zdjęć: unsplash.com – freestocks