spot_img

Niepodległa 2018 – dofinansowania działań bibliotek

Do 28 września br. samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Zadania mogą być realizowane między 1 października a 20 listopada 2018 r. Kwota wnioskowanego dofinansowania może wynieść od 15-150 tys. zł brutto.

Niepodległa

Celem strategicznym programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Dofinansowanie

Wielkość środków przeznaczonych na realizację programu w 2018 roku wynosi 4 mln zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto.

Uprawnione podmioty

O dofinansowanie w ramach programu mogą starać się organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury. Podmioty uprawnione do składania wniosku o dofinansowanie mogą realizować zadanie we współpracy z jednym z partnerów wskazanych w regulaminie. Rodzaje kwalifikujących się zadań to np.:

  • festiwale, koncerty, spektakle,
  • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
  • projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy,
  • wystawy wraz z katalogami,
  • publikacje.

Akcja ogólnopolska lokalnie

Projektem zgłoszonym we wniosku o dofinansowanie mogą być np. warsztaty międzypokoleniowe w ramach akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”, która idealnie wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Gotowe materiały od Lustra Biblioteki możecie dowolnie rozbudowywać, modyfikować i zgłaszać własne propozycje działań.

Akcja Lustra Biblioteki wpisuje się w realizację zadania „projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy”.

Uwaga! Akcja „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy” jest realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości (i jest oznacza logo programu „Niepodległa” za zgodą BPN), ale nie jest dofinansowana w ramach programów ministra oraz programów i priorytetów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa. To uzasadnienie w nawiązaniu do § 8 ust. 6 regulaminu programu dotacyjnego „Niepodległa” uprawnia biblioteki do składania wniosku o dofinansowanie, którego przedmiotem realizacji może być zadanie polegające na organizacji warsztatów międzypokoleniowych w ramach akcji.

Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy

Warunki

  • złożenie wniosku do 28 września 2018 r. do godziny 15:59
  • nawiązanie współpracy ze szkołą, przedszkolem, instytucją oświatowo-wychowawczą, instytucją kultury lub innymi podmiotami wskazanymi w regulaminie programu
  • zorganizowanie projektu w terminie od 1 października 2018 r. do 20 listopada 2018 r.
  • zapewnienie 15% udziału własnego.

Regulamin i szczegóły programu dotacyjnego “Niepodległa”.