spot_img

Równać Szanse – konkurs grantowy dla bibliotek

Biblioteki powiatowe, miejskie i gminne mogą brać udział w konkursie grantowym „Równać Szanse”. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018. Wysokość dotacji może wynieść nawet 8 500 zł.

Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2018” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie różnorodnych projektów, w których młodzież poprzez aktywne działania będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a także podnosić umiejętności społeczne.

Uprawnione podmioty

O dotację w konkursie na projekt skierowany do młodzieży mogą ubiegać się biblioteki powiatowe, miejskie i gminne mieszczące się na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół  gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Podmioty mające siedzibę w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców nie mogą brać udziału w konkursie, nawet jeśli ich projekty zakładają działania na terenach wiejskich i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców;

Dofinansowanie

Biblioteki mogą uzyskać dotację w wysokości do 8 500 zł. Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).

Warunki

  • złożenie wniosku do 25 października 2018 r.
  • realizacja min. 6-miesięcznego projektu pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2019 r.
  • ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia 2018 r.

Pomoce

Szczegóły i regulamin konkursu dostępne są na stronie rownacszanse.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – bluebudgie