spot_img

Program „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”

Biblioteki mogą wziąć udział w nowym programie „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”. Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i zwiększających uczestnictwo w kulturze w małych środowiskach. To okazja do pozyskania grantu od 10 tys. do 200 tys. zł na szeroki zakres działań od wydarzeń kulturalnych po edukacyjne i animacyjne. Wnioski można składać do 20 sierpnia br.

Program „EtnoPolska” jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Nowy program nadzorowany bezpośrednio przez Narodowe Centrum Kultury został opracowany na bazie programu „Kultura – Interwencje”.

– Program EtnoPolska to (…) wyjście do małych miejscowości, do Polski lokalnej, do polskiej wsi, czyli realizacja zasady zrównoważonego rozwoju. Wciąż mamy kłopoty z równomiernym, sprawiedliwym dostępem do dóbr kultury, do instytucji kultury, dlatego chcemy wspierać szczególnie te małe, lokalne środowiska – podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w KPRM 27 lipca.

Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska

Jego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i zwiększających uczestnictwo w kulturze. Program zakłada preferencje dla projektów realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Realizowane działania mają pomóc dostrzec unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, wpływające w istotny sposób na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury.

Dofinansowanie

Łączona kwota programu to 6,7 mln złotych. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Z kolei maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 200 000 zł.

Zakres działań, na jakie można otrzymać dofinansowanie obejmuje  m.in.:

  • organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub regionalnym: kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, rekonstrukcje historyczne;
  • działania edukacyjne i animacyjne, aby wspomóc wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych;
  • nagrania audio/video, rejestrację spektakli, filmów, wydanie publikacji lub czasopism, dokumentację, audiodeskrypcję, archiwizację, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury miejsca/regionu;
  • organizację rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzeń, rocznic o charakterze patriotycznym, w szczególności związane z miejscem/regionem.

Uprawnione podmioty

Program jest adresowany do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury w szczególności w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Program zakłada preferencje dla działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców.

Warunki

  • złożenie wniosku od 27 lipca do 20 sierpnia 2018 r.
  • realizację zadania w okresie między 30 września a 20 listopada 2018 r.
  • wymagany jest 5% wkład własny;
  • można złożyć 1 wniosek w programie.

Szczegóły, regulamin oraz wniosek wzorcowy dostępne są na stronie nck.pl

Polska – ruszyły zgłoszenia bibliotek do akcji „Mirabelka – kiełkująca historia w 100licy”

Źródło zdjęć: pixabay.com – Bru-nO