spot_img

Godność. Wolność. Niepodległość – konkurs grantowy dla szkół

Chcesz zorganizować w szkole ciekawy projekt z okazji 100-lecia NIepodległości? Weź udział w konkursie grantowym „Godność. Wolność. Niepodległość”. Możesz otrzymać wysokie dofinansowanie na realizację takiego projektu.

Godność. Wolność. Niepodległość

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca szkoły i placówki oświatowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność. Wolność. Niepodległość”. Konkurs umożliwia uzyskanie środków na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dofinansowanie

W ramach konkursu szkoły i placówki oświatowe mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości od 3-10 tys. zł. Trzeba zapewnić 20% wkładu własnego całkowitej kwoty niezbędnej na przygotowanie projektu oraz na jego promocję.

Z kolei dofinansowanie dla organu prowadzącego na realizację zadania przez szkołę/placówkę oświatową wynosi od 3-50 tys. zł.

W ramach konkursu grantowego można zorganizować:

  • wystawę złożoną z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej, zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów, wychowanków
  • wycieczki patriotycznej związanej tematycznie z wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej
  • koncerty, inscenizacje, rekonstrukcje historyczne, spotkania ze świadkami historii, gry terenowe lub imprezy sportowe.

Uprawnione podmioty

Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu mogą składać organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Warunki

  • złożenie wniosku do 11 czerwca 2018 r.
  • można złożyć tylko jeden wniosek
  • trzeba zapewnić wkład własny: 20%
  • realizacja projektu do 30 listopada 2018 r.

Szczegóły, harmonogram, wzór wniosku i inne dokumenty dostępne są na stronie internetowej men.gov.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com – katerinavulcova