spot_img

Kultura – Interwencje 2018 – II nabór do programu grantowego

Do 15 maja br. biblioteki mogą składać wnioski do programu grantowego „Kultura – Interwencje 2018”. Dzięki grantowi można zdobyć pieniądze na różnorodne działania animacyjne, interdyscyplinarne czy organizację kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Kultura – Interwencje 2018

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2018, którego celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Dofinansowanie

Na beneficjentów czekają dofinansowania na które łącznie przeznaczono 10 mln zł. Biblioteki mogą wpisać we wniosku minimalną kwotę dofinansowania 5 tys. zł, a maksymalną 300 tys. zł.  Trzeba pamiętać o wkładzie własnym w wysokości 25% budżetu.

Zadania, które można wpisać we wniosku obejmują m.in.:

  • organizację konferencji, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, festiwali, wystaw, happeningów
  • organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym
  • organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym
  • wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących, czasopism)
  • organizację kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych.

Uprawnione podmioty

Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki.

Warunki

  • zgłoszenie wniosku do 15 maja 2018 br.
  • realizacja zadania w okresie od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku
  • dofinansowanie pokrywa tylko 75% wartości budżetu zadania
  • każdy może złożyć tylko 1 wniosek.