spot_img

Program Literatura – nabór wniosków

Do 26 marca 2018 r. biblioteki mogą składać wnioski w programie „Literatura”. Jego celem jest promocja wartościowej literatury, ale także tekstów skierowanych do dzieci i młodzieży oraz utrwalających tożsamość kulturową i narodową. Program nadzoruje Instytut Książki. 

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych.

W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży.

Literatura

– w ramach programu czeka ponad 4 mln zł na działania związane z podnoszeniem poziomu świadomości literackiej. Finansowane są też wartościowe, niekomercyjne publikacje (szczególnie nastawione na tematykę związaną z historią Polski) oraz publikacje promujące wśród dzieci i młodzieży czytelnictwo o wysokim poziomie literackim. Projekty finansowane z tego źródła obejmują takie zadania jak publikacja w różnej formie (książka, e-book, audiobook) niedostępnych na rynku utworów literatury polskiej i światowej. We wniosku można także uwzględnić redakcję, przygotowanie do druku oraz druk, oprawę i promocję wydanej książki. Limit wniosków składanych przez jedną bibliotekę wynosi 4.

Szczegóły, regulamin oraz ważne komunikaty dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło zdjęć: pixabay.com