spot_img

26,5 mln zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził budżet 26,5 mln zł na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2018 r. Priorytet 1 umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Operatorem Priorytetu 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020” jest Biblioteka Narodowa. Celami programu są: wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych.

Wnioski

Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził Regulamin Priorytetu 1 na rok 2018, ustalając jego budżet na 26,5 mln zł. Na stronie internetowej Biblioteki Narodowej dostępna jest treść Regulaminu oraz bieżące informacje dotyczące terminu naboru wniosków.

Jak podaje operator programu termin naboru wniosków do Priorytetu zostanie ogłoszony po zatwierdzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kryteriów i zasad rozdziału dotacji …” i dokonaniu podziału dotacji w poszczególnych województwach przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Zaproponowany podział kwot zostanie zaakceptowany przez Zespół Sterujący i Dyrektora Biblioteki Narodowej a następnie zatwierdzony przez Ministra. Po tych czynnościach na stronie Biblioteki Narodowej zostanie opublikowany formularz wniosku na rok 2018 oraz podany termin ich nadsyłania.

Pomoce

Szczegóły i wytyczne dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej

Źródło zdjęć: pixabay.com