spot_img

Dane geograficzne księgarń

Wczoraj na stronie Ogólnopolskiej Bazy Księgarń pojawiła się informacja o danych geograficznych księgarń. Na wykresie zaprezentowano, na jakim terenie są zlokalizowane księgarnie.

Dane geograficzne księgarń według stanu na 29 sierpnia br. dostępne są w zakładce Raporty na stronie obk.pik.org.pl. Pod uwagę wzięto łącznie 1836 księgarń. Z danych wynika, że: 777 księgarń zlokalizowanych jest w miastach powiatowych, 556 w miastach wojewódzkich, 284 w miastach innego typu, a 12 w gminach wiejskich lub samych wsiach. Osobno przedstawiono księgarnie działające w Warszawie – to 207 placówek.

Czytaj więcej na obk.pik.org.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com