spot_img

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – nabór wniosków

Rozpoczyna się realizacja programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych na rok 2017”. Jego budżet wynosi 26,5 mln zł. Program umożliwia bibliotekom zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych. Wnioski można składać do 26 czerwca.

Nabór wniosków w roku 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zatwierdził w dniu 1 czerwca 2017 r. podział środków na zakup nowości wydawniczych w 2017 r. dla poszczególnych bibliotek publicznych. Podział środków został zaproponowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne i zaakceptowany przez Zespół Sterujący ds. Zakupu nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Dyrektora Biblioteki Narodowej.

Termin naboru wniosków do Priorytetu 1 ustala się do 26 czerwca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Kwota wkładu własnego, zadeklarowanego we wniosku, nie może być mniejsza niż 30%, 40% lub 50% wszystkich środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę wnioskującą o dofinansowanie, w zależności od zaszeregowania gminy, powiatu, województwa do odpowiedniej kategorii „zamożności” jst.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

Szczegółowe informacje o Programie, wykaz bibliotek z przyznanymi kwotami oraz formularz wniosku zostały udostępnione w dziale Programy i usługi na stronie Biblioteki Narodowej.

Źródło zdjęć: pixabay.com