spot_img

Starodruki z pałacu w Arklitach trafiły do zbiorów kętrzyńskiego muzeum

Muzeum w Kętrzynie otrzymało zbiór książek w większości pochodzących z biblioteki nieistniejącego już pałacu w Arklitach (dawne Arklitten). Większość to starodruki.

Pan Zygmunt Pacewicz z Olsztyna przekazał do zbiorów Muzeum w Kętrzynie zbiór książek w większości pochodzących z biblioteki nieistniejącego już pałacu w Arklitach (dawne Arklitten). Wśród przekazanych 65 książek, aż 64 to starodruki (książki wydrukowane przed rokiem 1800), w większości z drugiej połowy XVIII w. Tylko jedna pozycja pochodzi z XIX w. i nie można jej identyfikować z dawną biblioteką pałacową.

O proweniencji księgozbioru świadczą tuszowe pieczątki „Bibliothek Schloss Arklitten”, podobne nalepki papierowe z numerami na grzbietach i podobne oprawy. Wśród książek znalazły się dzieła autorów klasycznych (Cyceron, Tacyt), kilkutomowe edycje żywotów cesarzy, dzieła historyczne. Uwagę zwraca między innymi wielotomowe dziełko „Recueil des voyages out servi a l’etablissement et aux progrez de la Campagne des Indes Orientales” omawiające rozwój holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, z licznymi mapami.

Są tu także fragmenty wielotomowych edycji francuskich autorów siedemnasto- i osiemnastowiecznych – dzieła Jean-Jacques Rousseau, Jean-Baptiste Racine i Voltaire (François-Marie Arouet). Większość książek powstała w oficynach francuskich, są tu także pozycje wydrukowane przez wydawców niderlandzkich, brytyjskich i niemieckich.

Pan Zygmunt cały ten pokaźny zbiór uratował niemal w ostatniej chwili przed wywiezieniem na wysypisko śmieci. Niestety nie udało się ustalić w jaki sposób część księgozbioru dawnej pałacowej biblioteki z Arklit trafiła do śmietnika na olsztyńskich Jarotach.

 

Czytaj więcej na muzeum.ketrzyn.pl
Źródło zdjęć: muzeum.ketrzyn.pl