spot_img

Promocja czytelnictwa – odwołanie II naboru

Ministerstwo Kultury poinformowało o wyczerpaniu środków finansowych na tryb konkursowy w programie „Promocja czytelnictwa”. II nabór wniosków nie będzie realizowany.

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Więcej informacji mkidn.gov.pl

Źródło zdjęć: pixabay.com