spot_img

Czysta kraina zdrowych, czytających ludzi

Podlasie jest liderem w kraju pod względem produkcji mleka krowiego i ilości bydła na 100 ha użytków rolnych. Mieszkańcy regionu są również na drugim miejscu pod względem wypożyczeń księgozbioru z bibliotek publicznych.

(…) Podlasianie lubią też czytać. Przeciętny czytelnik publicznej biblioteki wypożycza rocznie 20 woluminów, co daje drugą pozycję w Polsce. Średnia dla kraju to 18 woluminów. Ewa Kamińska-Gawryluk uważa, że może to wynikać z faktu, iż mieszkańcy Podlasia są nieco ubożsi niż średnia statystyczna podaje, w związku z czym rzadziej kupują książki.

Podobną opinię wyraża Wiesława Kłosińska, dyr. Biblioteki Publicznej Gminy Łomża. – To może wynikać ze względów finansowych, niemniej dbamy o swoich czytelników i ich liczba oraz aktywność rosną. Robimy zakupy, biorąc pod uwagę głos klientów. Zbudowaliśmy między innymi plac zabaw dla dzieci, a rodzice zaczynają przy okazji rozglądać się za książkami. Coraz więcej jest też czytelników, którzy wcześniej w ogóle nie czytali – mówi „Rz” Wiesława Kłosińska. Biblioteka Gminy Łomża od lat należy do krajowej czołówki wśród bibliotek wiejskich i w miastach kilkudziesięciotysięcznych.

Czytaj więcej na rp.pl
Źródło zdjęć: pixabay,com