spot_img

Odznaczenia dla wybitnych bibliofilów

Czołowy kolekcjoner, znawca i popularyzator współczesnego ekslibrisu artystycznego w Polsce Mieczysław Bieleń oraz dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Edward Towpik otrzymali 23 lutego br. z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Mieczysław Edward Bieleń jest księgarzem i bibliotekarzem. Od 1958 r. zajmuje się działalnością bibliofilsko-kolekcjonerską w zakresie ekslibrisu artystycznego. Jego działalność na tym polu trwa od ponad 50 lat. Wyrazem uznania dla jego wiedzy i doświadczenia jest udział w jury wiodących imprez ekslibrisowych, w tym Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, uznawanego za wydarzenie najwyższej rangi artystycznej w tej dziedzinie na świecie. Propaguje ekslibris artystyczny wysokiej próby, przeciwstawiając się „produkcji” masowej i tandetnej.
Bieleń organizuje wystawy i zasila je eksponatami z własnej, bogatej kolekcji. Jest autentycznym społecznikiem, działa na rzecz utrzymania wysokiej rangi artystycznej szlachetnego znaku książkowego. Wyrazem najwyższego uznania środowisk bibliofilskich było przyznanie mu Honorowego Członkostwa Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Honorowego Członkostwa Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a także Buławy Hetmana Polskich Kolekcjonerów Ekslibrisu.

Czytaj więcej na rynek-ksiazki.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com