spot_img

Nowe pozycje na liście lektur w szkole podstawowej

Pieśni i piosenki patriotyczne, fraszki Jana Sztaudyngera, aforyzmy Stanisława Jerzego Leca – m.in. te teksty dodano do listy lektur w 8-letniej szkole podstawowej w wyniku uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Minister edukacji Anna Zalewska podpisała we wtorek rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego do 8-letnich szkół podstawowych.

W nowej podstawie programowej wymienione są określone lektury, które uczniowie będą musieli przeczytać. Obok klasyki literatury polskiej i światowej na liście są też pozycje, które dotąd nie były obowiązkowo omawiane.

Zobacz NOWY KANON LEKTUR SZKOLNYCH DLA KLAS IV-VIII

Podstawa programowa z języka polskiego wyodrębnia trzy etapy edukacyjne: klasy I-III, IV-VI i VII-VIII. W klasach I-III lista lektur zawiera tylko „propozycje do wspólnego i indywidualnego czytania”. Od IV klasy lektury szkolne dzielą się na obowiązkowe i uzupełniające, czyli zalecane. Jednocześnie zaznaczono, że obok lektur obowiązkowych w każdym roku szkolnym uczniowie będą musieli obligatoryjnie przeczytać także dwie wybrane lektury z listy uzupełniającej.

W stosunku do projektu podstawy, który pod koniec grudnia został skierowany do konsultacji i uzgodnień, wprowadzono nieduże zmiany w liście lektur.

Czytaj więcej na rmf24.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com