spot_img

Umowa między Archiwum Watykańskim, Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych a BN

Rękopisy z Archiwum Watykańskiego (Archivum Secretum Vaticanum), wybrane i zmikrofilmowane przez Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie (Pontificio Istituto di Studi Ecclesiastici), są poddawane digitalizacji w wyniku trójstronnego porozumienia między Biblioteką Narodową, Archiwum Watykańskim a PISK, które podpisali dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, bp Sergio Pagano, Prefekt Archiwum Watykańskiego i ks. dr Hieronim Fokciński, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie.

Papieski Instytut Studiów Kościelnych, założony z inicjatywy Prymasa  Stefana Wyszyńskiego w 1958 roku, gromadzi dokumentację archiwalną Watykanu dotyczącą dziejów polskich oraz kopiuje w formie mikrofilmów materiały Polski dotyczące, przechowywane w instytucjach Stolicy Apostolskiej. Cały zasób to około 3 milionów klatek mikrofilmów, które dotychczas mogły być udostępniane jedynie w czytelni PISK w Rzymie, a po zamówieniu i fizycznym przewiezieniu filmu, także w Warszawie. Dzięki zawartej umowie, Biblioteka Narodowa wytworzy cyfrowe kopie mikrofilmów, z którymi będzie można zapoznawać się w Czytelni BN, a przeprowadzona równocześnie konserwacja filmów poprawi ich trwałość. Materiały będą udostępniane badaczom po uzyskaniu zgody formalnego dysponenta – Archiwum Watykańskiego.

Biblioteka Narodowa w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych posiada stanowiska pozwalające na pełną obróbkę mikrofilmów, ich konserwację, a także digitalizację na masową skalę. Dzięki temu powstają cyfrowe kopie, ułatwiające dostęp do unikatowych materiałów. W ramach porozumienia specjaliści z Biblioteki Narodowej będą w razie potrzeby poddawać mikrofilmy zabiegom konserwatorskim, które zwiększą trwałość kopii unikatowych zbiorów.

Podpisana umowa jest kontynuacją działań Biblioteki Narodowej na rzecz badania, opisywania i udostępniania polskiego dziedzictwa narodowego powstającego także poza granicami kraju. We współpracy z PISK BN prowadzi od lat 80. XX w. poszukiwanie poloników w Rzymie. Od 2010 r. wspólnie wydaje serię Polonika XVI-XVIII wieku w bibliotekach rzymskich, w której ukazało się już 5 tomów, m.in. Katalog starodruków biblioteki Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie opracowany przez Krzysztofa Solińskiego z Zakładu Starych Druków.

Źródło: bn.org,pl
Źródło zdjęć: pixabay.com