spot_img

Biblioteczne pasmo informacyjne [32]

Jak wyglądają przygotowania do IFLA? Kto może aplikować do programu stypendialnego pozwalającego sfinansować opłatę konferencyjną na IFLA? Co kupiła Biblioteka Narodowa? Co znajdzie się w nyskim centrum przesiadkowym? Odpowiedzi na te pytania szukajcie w tym wydaniu Bibliotecznego pasma informacyjnego.

Przygotowania do kongresu IFLA Wrocław 2017 – posiedzenie Komitetu Narodowego

Komitet Narodowy odpowiedzialny za organizację światowego kongresu Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA Wrocław 2017 obradował w czwartek 8 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu. Posiedzenie poświęcone było przygotowaniom do kongresu. Porządek spotkania obejmował m.in. omówienie postępów prac, organizację wolontariatu podczas kongresu, program stypendialny MKiDN oraz prezentację koncepcji ceremonii otwarcia.

100 stypendiów dla bibliotekarzy na IFLA 2017

Już w 2017 r. Wrocław będzie gościć ponad 3 tys. bibliotekarzy z całego świata podczas Kongresu Bibliotek i Informacji. MKiDN ogłosiło konkurs stypendialny dla bibliotekarzy. Czeka 100 stypendiów, które mogą być przeznaczone na pokrycie opłaty konferencyjnej i 7-dniowe uczestnictwo w IFLA.

Ojczysty – dodaj do ulubionych – trwa nabór wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2017 roku.

Władze Nysy podpisały akt notarialny ze spółką PKP. Na podstawie umowy, miasto otrzyma bezpłatnie budynek nyskiego dworca. Powstanie tam nowoczesne centrum przesiadkowe. (…) Planowane jest także uruchomienie w północnej części budynku inkubatora przedsiębiorczości wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym oraz punktu bibliotecznego; biblioteki miejskiej z czytelnią i mediateką oraz biblioteki pedagogicznej.

Nowe biblioteki – starania o dofinansowania

Nowe projekty biblioteczne przyszłych bibliotek mają zaskakiwać oryginalnością, jednak niosą ze sobą wiele kosztowych inwestycji. O dofinansowania walczą biblioteki w Sieradzu oraz Nowym Targu. Z kolei zakres prac biblioteki w Tomaszowie Lubelskim został zaplanowany zgodnie z potrzebami czytelników. Na zmiany szykuje się też tarnowska biblioteka publiczna. Mobilną przestrzeń po remoncie do użytku czytelników oddała jedna z krakowskich bibliotek.

Biblioteka Narodowa zakupiła unikatowy inkunabuł z Biblioteki Załuskich

Sermones quadragesimales de poenitentia [Kazania wielkopostne o pokucie] Roberta Caracciolusa, Köln, Ulrich Zell, 17 I 1473, to trzeci inkunabuł z Biblioteki Załuskich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Zgromadzona przez braci Załuskich kolekcja kilku tysięcy inkunabułów należała do największych w osiemnastowiecznej Europie. Wywieziona po trzecim rozbiorze do Petersburga weszła do zbiorów Rosyjskiej Biblioteki Narodowej, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Część inkunabułów Załuskich została przekazana do Polski po Traktacie Ryskim. Podzieliły one los innych cymeliów Biblioteki Narodowej, spalonych na Okólniku po Powstaniu Warszawskim. Obecnie, poza Biblioteką Narodową w Petersburgu, inkunabuły Załuskich są wielkimi bibliotecznymi rzadkościami.

Jaki był biblioteczny 2016 rok w Lustrzanym odbiciu? Czy środowisko bibliotekarzy było zintegrowane? Jakie tematy były najpopularniejsze? Co zobaczyliście w Lustrze Biblioteki? Czas na podsumowanie działalności bibliotecznej 2016 roku i zdradzenie, że zamykam stronę Lustra Biblioteki…

Źródło zdjęć: pixabay.com