spot_img

Trybunał: zgody autora na e-book ze starej książki nie można domniemywać

Regulacje prawne, które pozwalają „wskrzesić” książki niedostępne w handlu poprzez ich cyfrowe zwielokrotnianie, nie mogą naruszać praw autora do zakazania takiego wykorzystania ich dzieł.

Tak orzekł dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-301/15 dotyczącej prawa do zezwalania na zwielokrotnianie i publiczne udostępnianie tzw. książek niedostępnych.

We Francji określa się tak książki opublikowane przed 1 stycznia 2001 r., które nie są już rozpowszechnianie ani publikowane w formie drukowanej lub cyfrowej. Zgodnie z francuskimi przepisami, zezwolenia na zwielokrotnianie i udostępnianie takich książek w formie cyfrowej powierzono organizacji SOFIA. Do niej należy również prawo pobierania opłat z tytułu praw autorskich oraz przekazywanie ich właścicielom tych praw. Autor lub inny podmiot praw autorskich do książki niedostępnej ma jednak prawo, na określonych warunkach, sprzeciwić się udzieleniu zezwolenia lub położyć kres zwielokrotnieniu i udostępnieniu swego dzieła w formie cyfrowej.

Problem w tym, że nie każdy autor ma świadomość, iż taka zgoda została przez SOFIA wydana.

Zobacz także Biblioteki mogą wypożyczać e-booki tak samo jak książki drukowane – orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE

Czytaj więcej na rp.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com