spot_img

Czytanie daje moc – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Podsumowanie dotychczasowych działań na rzecz edukacji czytelniczej i promocji czytelnictwa w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – to główny temat konferencji z udziałem wiceministra Macieja Kopcia.

– Dziękuję wszystkim pracownikom bibliotek szkolnych oraz pedagogicznych za zaangażowanie w pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej – powiedział wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w swoim wystąpieniu podkreślił, że wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży należy do priorytetowych działań Ministra Edukacji Narodowej. To także jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa, zarówno w ubiegłym, jak i obecnym roku szkolnym.

– Patrząc na rozwój czytelnictwa należy brać pod uwagę nie tylko wyniki badań. Trzeba spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób nowe technologie czy cyfryzacja wpływają na czytanie książek i czasopism – dodał wiceminister edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN przypomniał, że w ramach ogólnopolskiej debaty o edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”, jednym z tematów podejmowanych przez ekspertów, był rozwój czytelnictwa i funkcjonowanie bibliotek szkolnych.

Podczas czwartkowej konferencji uczestnicy rozmawiali m.in. o tym w jaki sposób rozwijać zainteresowania uczniów, aby czytali więcej książek, a także jak duży wpływ na czytelnictwo dzieci i młodzieży ma zakup nowości wydawniczych.

Podsumowano również dotychczasowe działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biblioteki Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji podejmowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W trakcie konferencji, zaprezentowano wyniki rządowego programu „Książki naszych marzeń”. W ramach programu do szkolnych bibliotek trafiło blisko 1,2 mln nowych książek.

Najwięcej pozycji – 155 408 – zostało przekazanych do szkół na terenie województwa mazowieckiego.

Najmniej – 27 376 – do szkół w województwie lubuskim.

Szkoły prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wzbogaciły się o 1 546 pozycji.

Podkreślano, że główny cel programu „Książki naszych marzeń”, jakim było zapewnienie uczniom dostępu do nowości wydawniczych, został osiągnięty. Do szkół trafiły lektury, beletrystyka oraz pozycje popularnonaukowe. Dzięki programowi wzrosła zarówno liczba wypożyczonych książek, jak i liczba czytelników bibliotek szkolnych.

Nowo pozyskane pozycje książkowe stanowiły podstawę do kreatywnych lekcji wychowawczych i organizowania konkursów, z których uczniowie czerpani wiele satysfakcji. Książki wzbogaciły również proces dydaktyczny, a realizacja programu wpłynęła na wzrost liczby projektów edukacyjnych, imprez czytelniczych i zajęć pozalekcyjnych. W wielu przypadkach książka stała się alternatywą na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu, m.in. powstało koło dziennikarskie, a rodzice w większym stopniu zainteresowali się czytelnictwem swoich dzieci.

Czytaj więcej na men.gov.pl Czytanie daje moc – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Źródło zdjęć: pixabay.com