spot_img

Dyrektor NInA: Jak powinna wyglądać biblioteka XXI wieku

Budowa jednolitego systemu dostępu do archiwów polskiej kultury audiowizualnej nie może stać się przedmiotem ideologicznej walki. Powinniśmy łączyć zasoby, a nie instytucje. 5 maja 1829 roku hrabia Edward Raczyński otworzył w Poznaniu ufundowaną przez siebie pierwszą publiczną bibliotekę. Miasto było wówczas stolicą Wielkiego Księstwa Poznańskiego, ale także ośrodkiem, z którego płynęła idea pracy organicznej, pokładającej wiarę w zdolnościach i sile obywateli do kształtowania rzeczywistości – poprzez przedsiębiorczość, samoorganizację i dbałość o dobro wspólne. Biblioteka odegrała w tym procesie istotną rolę. Nie ograniczała się jedynie do pasywnego gromadzenia zasobów, ale pełniła funkcję kulturotwórczego centrum, będąc miejscem prezentacji nowych idei, spotkań z artystami i intelektualistami, a także walki o…

Czytaj więcej na wyborcza.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com