spot_img

Biblioteka może na siebie zarabiać

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez gminną bibliotekę publiczną, pod warunkiem że nie koliduje to z realizacją jej ustawowych zadań.

Naczelny Sąd Administracyjny 29 września 2016 r. uznał, że zarówno wojewoda dolnośląski, jak i WSA we Wrocławiu się pomylili. Zdaniem NSA nie mieli podstawy do uchylenia zapisów statutu miejskiej biblioteki we Wrocławiu, które zezwalały jej na prowadzenie działalności gospodarczej.

Uchwalony przez radę Wrocławia statut zakwestionował najpierw organ nadzoru. Według niego w odniesieniu do bibliotek nie znajdzie zastosowania art. 13 ust. 2 pkt 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z nim statut instytucji kultury może zawierać postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.

Czytaj więcej na rp.pl
Źródło zdjęć: pixabay.com