Lustro Biblioteki

Patronat Lustra Biblioteki

1. Patronat Lustra Biblioteki przyznawany jest decyzją redakcji po rozpatrzeniu prośby o patronat.

2. Patronat Lustra Biblioteki przyznawany jest wydarzeniom, które są zgodne z tematyką portalu Lustro Biblioteki (wydarzenia promujące biblioteki, czytelnictwo, książki i inne).

3. Podmiot składający prośbę o patronat zobowiązany jest do podania podstawowych informacji o wydarzeniu, określenia ram czasowych wydarzenia i podania innych niezbędnych danych.

4. Podmiot starający się o patronat zobowiązany jest do nadesłania ewentualnych plików tekstowych oraz materiałów graficznych promujących wydarzenie wraz ze zgodą na ich publikację.

5. Prośbę o patronat należy kierować na adres redakcja@lustrobiblioteki.pl w temacie e-maila wpisując PATRONAT, nie później niż dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia wydarzenia.

6. Złożenie prośby o patronat nie jest równoznaczne z przyznaniem patronatu. Każdy podmiot otrzymuje wiadomość drogą e-mailową o rozpatrzeniu prośby o patronat.

7. Lustro Biblioteki otwarte jest na inne propozycje, modyfikacje do pewnego stopnia warunków patronatu zgłoszonych przez Podmiot ubiegający się o przyznanie patronatu.

8. Lustro Biblioteki w ramach patronatu oferuje:
umieszczenie informacji w postaci artykułu o wydarzeniu na stronie głównej,
umieszczenie informacji z wyróżnieniem o wydarzeniu wraz z linkiem do strony internetowej wydarzenia w Kalendarium konferencji i wydarzeń,
promocję wydarzenia na serwisach społecznościowych,
zamieszczenie informacji o wydarzeniu wraz z linkiem do strony internetowej w artykule z cyklu „Wydarzenia biblioteczne”,
zamieszczenie artykułu/relacji/fotorelacji z wydarzenia na stronie głównej Lustra Biblioteki,
przekazanie materiałów reklamowych na potrzeby wydarzenia,
przesłania materiałów graficznych wraz z wyrażeniem zgody na ich zamieszczenie w materiałach promocyjnych wydarzenia i/lub na stronach internetowych promujących wydarzenie.

9. Warunki, które musi spełnić Podmiot ubiegający się o patronat:
nadanie tytułu patrona wydarzenia,
zamieszczenie logotypu (wraz z linkiem do strony www Lustra Biblioteki) na stronie/stronach internetowych, serwisach społecznościowych lub innych mediach promujących wydarzenie,
zamieszczenie logotypu Lustra Biblioteki w materiałach promujących wydarzenie,
przekazanie do autoryzacji wszystkich materiałów promujących wydarzenie na których pojawi się logotyp Lustra Biblioteki,
przekazanie materiałów reklamowych Lustra Biblioteki dla uczestników wydarzenia,
udzielenie bezpłatnej akredytacji dla przedstawiciela redakcji,
wyrażenie zgody dla przedstawiciela redakcji na wykonanie zdjęć podczas wydarzenia, a następnie na ich publikację na łamach Lustra Biblioteki,
przesłania sprawozdania bądź linku/linków do stron na których pojawiła się relacja z wydarzenia.

10. Pytania dotyczące patronatu bądź udzielenia innej formy promocji wydarzenia należy kierować na adres redakcja@lustrobiblioteki.pl.

Źródło zdjęć: pixabay.com