spot_img

Moja Mała Ojczyzna – zdobądź grant 40 tys. zł dla biblioteki

Biblioteki mogą aplikować do programu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Zdobądź grant w wysokości nawet 40 tys. zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Moja Mała Ojczyzna

Celem programu jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Uprawnione podmioty

Wnioski mogą składać podmioty posiadające siedzibę w Polsce, w gminie liczącej nie więcej niż 100 tys. mieszkańców:

 • biblioteki publiczne
 • fundacje
 • stowarzyszenia
 • wpisane do KRS
 • domy kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, powiat, miasto)
 • koła gospodyń wiejskich.

Dofinansowanie

Można otrzymać dotację w kwocie do 40 tys. zł. Operator przyznaje dotację na 60 projektów.

Dotację można przeznaczyć na:

 • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców
 • pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych wsparcie infrastruktury placówek oświatowych
 • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu z
 • akup artykułów spożywczych na uroczyste zakończenie zrealizowanego projektu
 • koszty usługi księgowej
 • koszty tablicy informacyjnej.

Warunki

 • złożenie wniosku do 15 czerwca 2023 roku
 • realizacja zadania od 2 stycznia do 31 sierpnia 2024 roku
 • wkład własny: brak
 • zgłoszenie wniosku online

Szczegóły i regulaminy dostępne są na stronie fundacja.bgk.pl.

Źródło zdjęć: freepik.com – jcomp