spot_img

Przyznane dofinansowania w ramach programu „Czasopisma” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dofinansowania w ramach programu „Czasopisma” na rok 2023. Na liście z wynikami znalazło się pięć wniosków bibliotek, które otrzymają dofinansowanie. Odwołania można składać do 4 marca.

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Przyznane dofinansowania

(instytucja – zadanie/projekt – kwota, według kolejności najwyższej dotacji)

  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu – Wydanie tomów 23-25 czasopisma „Folia Toruniensia” – 19 600,00 zł (2023 rok), 22 400,00 zł (2024 rok), 25 200,00 zł (2025 rok)
  • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie 3 numerów czasopisma naukowego „Bibliotekarz Podlaski” w 2023 roku – 30 613,00 zł
  • Biblioteka Kraków – Wzmocnienie rozpoznawalności i zasięgu „Rocznika Biblioteki Kraków” – 27 000,00 zł
  • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie 2 numerów nieregularnika Epea. Pismo Literackie 2023 – 26 900,00 zł
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach – Kontynuacja wydawania nieodpłatnego czasopisma Świętokrzyskie Środowisko Dziedzictwo Kulturowe Edukacja regionalna – 10 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny – Wydawanie czasopisma naukowego „Przegląd Biblioteczny” w latach 2023-2025 i poprawa jego dostępności – 34 790,00 zł (2023 rok), 34 790,00 zł (2024 rok), 34 790,00 zł (2025 rok)

Szczegółowe wyniki dostępne są na stronie gov.pl/web/kultura.

ZOBACZ TEŻ DOFINANSOWANIA DLA BIBLIOTEK

Źródło zdjęć: freepik.com