spot_img

Prawno-autorskie aspekty projektów digitalizacyjnych

Biblioteka Narodowa zaprasza na webinarium poświęcone kwestiom związanym z prawem autorskim i udostępnianiem wyników prowadzonej digitalizacji. Webinarium rozpocznie się 9 czerwca o godzinie 14.

W czasie spotkania dr Maja Bogataj Jančič (Intellectual Property Institute, Słowenia) omówi zasady prawa autorskiego w Unii Europejskiej dotyczące bibliotek i innych instytucji dziedzictwa kulturowego oraz Dyrektywy Komisji Europejskiej obowiązujące w tym zakresie. Melissa Levine (University of Michigan) przedstawi strukturę prawa autorskiego w Stanach Zjednoczonych oraz wyjątki i ograniczenia praw autorskich, zwłaszcza w zakresie dozwolonego użytku dla bibliotek. Ponadto przedstawi znaczące dla instytucji kultury działania rightsstatements.org i ich praktyczne zastosowanie w projektach digitalizacyjnych.

Więcej: bn.org.pl

Źródło zdjęć: freepik.com