spot_img

Od rękopisów po bazy danych – patronat Lustra Biblioteki

Od rękopisów po bazy danych – to temat konferencji, której celem jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami, informacją, prasą i nowymi mediami – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Lustro Biblioteki objęło wydarzenie swoim patronatem.

Koło Naukowe Informacji i Książki Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową „Od rękopisów po bazy danych”, która odbędzie się 18.04.2017.

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia związane z informatologią, bibliotekoznawstwem, prasoznawstwem i nowymi mediami. Pragniemy, aby podejmowana tematyka pokazywała zainteresowania naukowe studentów, doktorantów i innych osób, które próbują swoich sił na polu nauki i własnych badań. Celem wydarzenia jest interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z książką, bibliotekami, informacją, prasą i nowymi mediami – zarówno w ujęciu historycznym, jak i współczesnym.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz studentów innych dyscyplin: dziennikarstwa, historii, historii sztuki, archeologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich, którym bliska jest proponowana tematyka.

Proponowana tematyka wystąpień:

– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość książki, biblioteki i informacji
– historia książki i bibliotek
– stare druki, książka w XIX i XX wieku
– historia i teraźniejszość prasy
– ochrona zbiorów, dziedzictwo kulturowe oraz upowszechnianie kultury
– książki i technologie dzisiaj i jutro
– bazy danych, systemy informacyjne, przestrzeń wirtualna
– biblioteki cyfrowe i e-booki
– architektura informacji i wiedzy
– społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo mobilne
– własność intelektualna i dostęp do wiedzy, Open Access
– ocena jakości i współczesne trendy w zarządzaniu biblioteką
– edukacja czytelnicza i informacyjna, wykluczenie cyfrowe
– nowe media
oraz wszelka tematyka obejmująca zagadnienia z zakresu bibliologii i informatologii, zwłaszcza najnowszych kierunków, tendencji i szkół.

Formularz zgłoszeniowy dla prelegentów można wypełnić pod adresem: https://goo.gl/forms/Dqy9CXyDwiFyyFvD3.
Formularz zgłoszeniowy dla słuchaczy można wypełnić pod adresem: https://goo.gl/forms/thpTHP4VgbTiLpRZ2.

Informacja o konferencji znajduje się także w Kalendarium konferencji i wydarzeń Lustra Biblioteki.

Źródło zdjęć: pixabay.com, mat.pras.