spot_img

88 bibliotek cyfrowych z całego świata

W zasobach Internetu można odnaleźć wiele interesujących źródeł z bezpłatnymi i legalnymi e-bookami. Oto lista 88 bibliotek cyfrowych z całego świata. Szukaj ciekawych książek, czasopism, fotografii i innych materiałów. Odkrywaj dziedzictwo kulturowe, zobacz najstarsze zbiory i przeglądaj intrygujące kolekcje cyfrowe.

Zobacz listę 88 bibliotek cyfrowych z całego świata

Czytaj bezpłatnie i odkrywaj prawdziwe skarby!

Lista dostępna jest także w zakładce E-zasoby. Znajdziesz tam rownież listę polskich bibliotek, repozytoriów, archiwów i muzeów cyfrowych. Listy będą na bieżąco powiększane o nowe linki do ciekawych bibliotek cyfrowych.

Czym jest biblioteka cyfrowa?

BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Zbiory cyfrowe są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest na podstawie tradycyjnych procesów bibliotecznych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizowania oraz dodatkowo na podstawie nowych procesów, jakimi są: digitalizacja, publikowanie, zarządzanie kolekcjami cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących komponentów: obiekty cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna, interfejs, projekty, usługi, użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice: OnePress – Grupa Wydawnicza Helion, s. 43.
Źródło zdjęć: pixabay.com