Lustro Biblioteki

archive: Kraszewski. Komputery dla bibliotek