Redakcja – Barbara Maria Morawiec

Barbara Maria Morawiec – autorka i redaktor naczelna Lustra Biblioteki

Nowoczesna bibliotekarka, miłośniczka nietypowych książek i bibliotecznych zmagań w walce o czytelnika. Autorka książek “Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór” oraz “Biblioblog w pigułce – poradnik dla bibliotekarzy”, a także artykułów dotyczących blogosfery bibliotecznej, biblioteki 2.0, bibliotek cyfrowych, e-booków oraz nowych technologii w bibliotekach.
Prowadząca warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy z zakresu marketingu, PR w bibliotece, tworzenia i zarządzania serwisami bibliotecznymi.
Osoba pozytywnie patrząca w przyszłość bibliotek jako najlepiej działających instytucji publicznych. Ekspert ds. bibliotek oraz prowadząca szkolenia dla bibliotekarzy i czytelników bibliotek. W 2016 roku założyła czasopismo “Biblioteka Publiczna”, której pozostawała redaktor naczelną do 2019 roku.

Od 2017 roku zawodowo związana z Biblioteką Narodową, gdzie sprawuje funkcję kierownika promocji i informacji projektu „e-usługa OMNIS” oraz odpowiada za kontakty z mediami dla Centralnej Biblioteki Państwa.


Lustro Biblioteki jest działalnością non-profit, a treści zamieszczane na stronie (oprócz tych informacyjnych) stanowią prywatne opinie autorki.